VihvLCC  3.0.0
WpSidebarControl Class Reference
Inheritance diagram for WpSidebarControl:
Collaboration diagram for WpSidebarControl:

Public Member Functions

 __construct ($sidebar, $noCDATA=false, $enabled=true)
 
 getRootTag ()
 
 onParkedEvent ($sender)
 
 onEnableEvent ($Sender)
 
- Public Member Functions inherited from Control
 __construct ()
 
 setEventManager (EventManager $eventManager)
 
 getEventManager ()
 
 enable ()
 
 disable ()
 
 isEnabled ()
 
 getRootTag ()
 
 getResourceId ()
 
 getAttributes ()
 
 getXmlAttributes ()
 
 getTemplate ()
 
 warningHandler ($code, $message)
 
 setTheme (ITheme $theme)
 
 getTheme ()
 
 getXSLT ()
 
 getHtml ($format= 'html')
 
 getXml ()
 
 setData (Array $data)
 
 pushData ($key, $value)
 
 pushBoolData ($key, $value)
 
 getData ()
 
 setParent (Container $Container)
 
 getParent ()
 
 __call ($EventName, $Args)
 
 setEvent ($Name, $Handler)
 
 provide ($EventName)
 
 goBack ()
 
 onGetEvent ($Sender, $Input)
 
 onPostEvent ($Sender, $Input)
 
 onCreateEvent ($sender)
 
 onParkedEvent ($sender)
 
 onRootTemplateLoadEvent ($Sender, $DOM)
 
 onDisplayEvent ($Sender)
 
 onEnableEvent ($sender)
 
 onDisableEvent ($Sender)
 
 onDefaultPageEvent ($Sender)
 
 onBeforeDisplayEvent ($Sender)
 
 onParented ()
 
 onParentedEvent ()
 
- Public Member Functions inherited from IControl
 GetHtml ()
 
 GetXml ()
 
 Provide ($Name)
 
 SetParent ($Container)
 
 OnGetEvent ($Input, $Sender)
 
 OnPostEvent ($Input, $Sender)
 
 SetEvent ($Name, $Handler)
 

Additional Inherited Members

- Data Fields inherited from Control
 $Data
 

Constructor & Destructor Documentation

__construct (   $sidebar,
  $noCDATA = false,
  $enabled = true 
)

Member Function Documentation

getRootTag ( )
onEnableEvent (   $Sender)

Here is the call graph for this function:

onParkedEvent (   $sender)

The documentation for this class was generated from the following file: